Eira Pensionärer

 

EIRA PENSIONÄRER

PROGRAM HÖSTEN 2019
 

Föreningen samlas till månadsmöten i Föreningen Brages lokaliteter
vid Kaserngatan 28, våning 2, Helsingfors.

Månadsmötena hålls vanligtvis andra onsdagen i månaden kl 14.00-15.30


September 11.  kl 14.00

Kenneth Antell ger oss en översikt om honungssamlande bisamhällenas hemliga liv, som i mycket påminner om vårt människosamhälle.


September 25.  kl 13.00

Besök på Taidekoti Kirpilä, Hesperiagatan 7. Max 20 deltagare.
Eira Pensionärer står för besökskostnaderna.


Oktober 9.  kl 14.00    

Teatergruppen Rampfeber kommer till Bragesalen och uppför pjäsen Gräsänklingen, som handlar om en präst som försätts i en besvärlig situation genom att hålla sig med både fru och fästmö. Pris för teater och kaffeservering 10 €.
Pensionärer från andra pensionärsföreningar är hjärtligt välkomna med.


November 13.  kl 14.00  

 Föreningens ordinarie höstmöte. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek för år 2020. Val av ordförande för år 2020 samt styrelsemedlemmar och deras suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå.
Val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant för år 2020.
Efter det ordinarie mötet får vi besök från KRAN r.f. av specialsjukskötare
Birgitta Köhler som talar om "Hälsa, mediciner och alkohol".


November 27.  kl 14.00

Besök på Ateneum med svenskspråkig introduktion av Helen Schjerfbecks målningar. Inträde för pensionärer 15 €. Musékort gäller.


December 11.  kl 13.00   

Föreningens julfest på Brage med glögg och julbuffé. Efter det kaffe/te och jultårtor samt Luciaflickor och allsång.
Pris ca 30 €.

 

Hjärtligt välkommen med i Eira Pensionärer!